O programu CSOnnect

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu - REC Kancelarija u Srbiji, uz finansijsku podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju - SIDA sprovodi Program CSOnnect - podrška organizacijama civilnog društva u oblasti životne sredine.

Cilj programa CSOnnect je instucionalno jačanje organizacija civilnog društva koje treba da preuzmu važnu ulogu u ključnim pitanjima vezanim za životnu sredinu u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom (poglavlje 27) kako bi pružile svoj doprinos procesu usklađivanja sa uslovima za pristupanje i ostvarile dijalog sa svim društvenim akterima koji učestvuju u ovom poduhvatu.

Za Program podrške organizacijama civilnog društva u oblasti životne sredine (CSOnnect) u prvoj godini sprovođenja od 31.10.2016. do 31.10.2017. godine izabrano je 11 vodećih organizacija u Srbiji sa 56 partnera.

Jedna od njih je i Društvo mladih istraživača Bor, sa tri partnera - Građanskom čitaonicom "Evropa", Udruženjem Village i Asocijacijom za razvoj Bora. Područje delovanja treba da bude pretežno usmereno na Bor kao "crnu ekološku tačku" i sredinu sa posebno ugroženom životnom sredinom. Društvo mladih istraživača i partneri ispuniće program CSOnnect preko posebnog Akcionog plana.

O projektu CSOnnect videti više na www.csonnect.rs, a o preduzetim radnjama u Boru pratite fejsbuk stranicu DMI i fejsbuk grupu CSOnnect.

top